De neuzen dezelfde kant op krijgen, de violen gelijk stemmen; in samenwerkingsprojecten gaat er veel tijd zitten in onderlinge afstemming en overleg.

Dit is ook logisch
Waar partijen samenwerken is er sprake van verschillende belangen. Soms gelijk, soms uiteenlopend of zelfs tegenstrijdig. Om ervoor te zorgen dat samenwerkingen, in welke vorm en omvang ook, succesvol zijn én blijven, is het proces van gezamenlijke visievorming van groot belang. Dit is iets anders dan het opstellen van een visiedocument voor de samenwerking door één van de partners.

Intensief samenwerken aan visieontwikkeling
Een echte gezamenlijke visie is pas mogelijk als ieder zijn eigen visie heeft en als deze individuele visies worden gebruikt als bouwstenen voor de gezamenlijke visie. Dit proces kost tijd en dus geld. De tijd die je als samenwerkingspartners besteedt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, zal zich echter dubbel en dwars terugbetalen. Intensief samenwerken aan visieontwikkeling maakt dat deze visie bij mensen gaat leven. Het geeft energie, het inspireert en het vergroot de wil om samen te werken, ook als het even tegenzit.

Richting geven aan de gezamenlijke visie
Atlas Advies biedt grote en kleine samenwerkingsverbanden ondersteuning bij het proces van gezamenlijke visievorming. In een aantal sessies met de samenwerkingspartners worden de individuele visies van de partners geïnventariseerd, worden eventuele hieruit voortkomende knelpunten en belemmeringen in de samenwerking geïdentificeerd en wordt richting gegeven aan de gezamenlijke visie op het onderwerp van samenwerking. Het resultaat is een kernachtige, heldere visie, waarin alle betrokken partijen zich herkennen, waarvoor door het gedeelde ontwikkeltraject een groot draagvlak bestaat en welke mensen enthousiasmeert en inspireert om de samenwerking blijvend succesvol vorm te geven. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar atlas@atlasadvies.com of telefonisch contact opnemen via 088-2020400. Uiteraard ben je ook van harte welkom op locatie in Goor en Utrecht.

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Atlas Advies* zie Privacybeleid

Consultant Maarten Klumpers helpt je graag verder

atlas@atlasadvies.com | 088-2020400

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Atlas Advies

Werken met beleid