"Werken met Beleid".
Het credo van Atlas Advies.

De adviseurs van Atlas Advies werken dagelijks in verschillende projecten vanuit uiteenlopende thema's met beleid.

Of het nu gaat om strategiebepaling, beleidsontwikkeling, projectmanagement en leiderschap bij de uitvoering of de evaluatie van projecten / programma's; onze adviseurs hebben er dagelijks mee te maken.

Maatgevend voor projecten is het beleid van een organisatie. Geld is nooit een doel op zich maar een middel om bepaalde beleidsdoelen te bereiken. Maak een goede afweging tussen kosten en baten van een project. Werk doelgericht met duidelijke mijlpalen en taakstellingen.

Maak op voorhand een risicoanalyse waarmee het mogelijk is om proactief maatregelen te nemen om een project bij te kunnen sturen. Sluit de cirkel plan, do, check en act.

Het is vaak effectiever om in de beginfase van een project extra te investeren om problemen in een latere fase te voorkomen. Onze adviseurs stellen met behulp van het Canvasmodel realistische en haalbare businessmodellen op.

Projectmanagement is een professie. Atlas Advies heeft ervaren en goed opgeleide projectmanagers in dienst die het klappen van de zweep kennen. Wij werken met Prince2, Ipma en het INK-model. Het voeren van een projectadministratie en het managen van diverse projecten en programma's is voor onze adviseurs gesneden koek. Ook onze klanten kunnen zich dan beter focussen op waar zij goed in zijn. Het stelt hen in staat om zich volledig te richten op hun core business.

In ieder project dient er vertrouwen te zijn in taken en verantwoordelijkheden. Een regelmatige en gedegen controle zorgt ervoor dat de projectorganisatie scherp blijft. Bij afwijkingen kan er vroegtijdig worden bijgestuurd. Een goede vastlegging van voortgang, afspraken en taakstellingen geeft vertrouwen in een optimaal projectresultaat.

Een project en alle bijbehorende processen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van een organisatie. Zowel publieke als private organisaties moeten zeer veel administreren voor hun corebusiness. Ons advies hierbij is: Richt de AO/IB zodanig in dat er zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevens en processen zodat frustratie over extra werk wordt voorkomen.

In projecten wordt vaak samengewerkt met veel en diverse partners. Iedere partner dient een duidelijke taak en verantwoordelijkheid te hebben die goed is vastgelegd zodat hierop kan worden toegezien. Een essentieel element hierin is het opstellen van een heldere samenwerkingsovereenkomst.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Atlas Advies

Werken met beleid